Politica de confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor, SC URSA ROMÂNIA SRL, proprietarul website-ului www.ursa.ro va administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile declarate public pe website și în prezentul document, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dvs.

Datele se colectează în scopul de a vă oferi servicii de informare personalizate (newsletter). Datele se colectează prin intermediul formularulelor de “ABONARE LA NEWSLETTER” și “CONTACT” disponibile pe www.ursa.ro. Completarea acestor formulare și, implicit, furnizarea datelor personale solicitate, este o operație pe care o realizați din propria inițiatiovă și dorință, nefiind obligatorie pentru accesarea informațiilor de bază publicate pe website-ul www.ursa.ro.

Informaţiile colectate sunt destinate utilizării exclusiv în scopul declarat în prezentul document și nu vor fi comunicate terților, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa assistance.romania@ursa.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre Dvs. sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Prin completarea câmpurilor din formularele de “ABONARE LA NEWSLETTER”, “CONTACT” sau orice alte formulare on-line care utilizează datele Dvs. personale, sunteţi de acord ca datele furnizate să fie înregistrate în baza de date a website-ului www.ursa.ro şi să primiţi newslettere şi/sau informări electronice cu privire la serviciile, promoţiile, concursurile sau orice alte acţiuni de marketing ale URSA România SRL, URSA Insulation S.A. sau ale filialelor sale.

La solicitarea scrisă a utilizatorului, trimisă pe adresa assistance.romania@ursa.ro, URSA se obligă să corecteze, să actualizeze, să şteargă sau să transforme în date anonime şi să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

URSA România SRL și URSA Insulation S.A se obligă să nu facă publice adresele de e-mail ale utilizatorilor şi să nu le dezvăluie unor terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara situaţiei în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

Pentru orice nelămurire sau informații suplimentare în legătură cu prezentul document sau cu prevederile acestuia, va rugăm să vă adresați în scris către:

 

URSA România SRL
Bd. Ficusului nr 14A, 013974 Bucuresti, România
E-mail: assistance.romania@ursa.com